mu88
mu88
mu88
mu88

Thống kê tần suất bộ số 500 ngày - Ngày về trung bình


Trang web đổi về ketquade11.com

M88
⚡MU88 - TỈ LỆ TRẢ THƯỞNG CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG.
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 99.9 - THƯỞNG NẠP ĐẦU 100%
✩ XỔ SỐ SIÊU TỐC HOÀN CƯỢC 0.3% MỖI KỲ.
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ SIÊU TỐC LÊN TỚI 88.888.888

Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.

Giải tháng 7 : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr


Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00114 ngày (22.80%) 135 lần (1.18%) 4.39 ngày về 1 lần
01125 ngày (25.00%) 133 lần (1.06%) 4.00 ngày về 1 lần
02106 ngày (21.20%) 129 lần (1.22%) 4.72 ngày về 1 lần
03115 ngày (23.00%) 125 lần (1.09%) 4.35 ngày về 1 lần
04128 ngày (25.60%) 144 lần (1.13%) 3.91 ngày về 1 lần
05117 ngày (23.40%) 140 lần (1.20%) 4.27 ngày về 1 lần
06116 ngày (23.20%) 123 lần (1.06%) 4.31 ngày về 1 lần
07111 ngày (22.20%) 130 lần (1.17%) 4.50 ngày về 1 lần
08120 ngày (24.00%) 141 lần (1.18%) 4.17 ngày về 1 lần
09109 ngày (21.80%) 124 lần (1.14%) 4.59 ngày về 1 lần
10128 ngày (25.60%) 145 lần (1.13%) 3.91 ngày về 1 lần
11108 ngày (21.60%) 123 lần (1.14%) 4.63 ngày về 1 lần
12122 ngày (24.40%) 137 lần (1.12%) 4.10 ngày về 1 lần
13134 ngày (26.80%) 151 lần (1.13%) 3.73 ngày về 1 lần
14113 ngày (22.60%) 128 lần (1.13%) 4.42 ngày về 1 lần
15115 ngày (23.00%) 137 lần (1.19%) 4.35 ngày về 1 lần
16125 ngày (25.00%) 147 lần (1.18%) 4.00 ngày về 1 lần
17117 ngày (23.40%) 133 lần (1.14%) 4.27 ngày về 1 lần
18124 ngày (24.80%) 132 lần (1.06%) 4.03 ngày về 1 lần
19121 ngày (24.20%) 138 lần (1.14%) 4.13 ngày về 1 lần
20122 ngày (24.40%) 138 lần (1.13%) 4.10 ngày về 1 lần
21122 ngày (24.40%) 136 lần (1.11%) 4.10 ngày về 1 lần
22123 ngày (24.60%) 129 lần (1.05%) 4.07 ngày về 1 lần
23110 ngày (22.00%) 127 lần (1.15%) 4.55 ngày về 1 lần
24112 ngày (22.40%) 134 lần (1.20%) 4.46 ngày về 1 lần
25113 ngày (22.60%) 122 lần (1.08%) 4.42 ngày về 1 lần
26136 ngày (27.20%) 156 lần (1.15%) 3.68 ngày về 1 lần
27105 ngày (21.00%) 113 lần (1.08%) 4.76 ngày về 1 lần
28101 ngày (20.20%) 115 lần (1.14%) 4.95 ngày về 1 lần
29117 ngày (23.40%) 128 lần (1.09%) 4.27 ngày về 1 lần
30123 ngày (24.60%) 139 lần (1.13%) 4.07 ngày về 1 lần
31125 ngày (25.00%) 136 lần (1.09%) 4.00 ngày về 1 lần
32114 ngày (22.80%) 134 lần (1.18%) 4.39 ngày về 1 lần
33112 ngày (22.40%) 123 lần (1.10%) 4.46 ngày về 1 lần
34137 ngày (27.40%) 158 lần (1.15%) 3.65 ngày về 1 lần
35114 ngày (22.80%) 131 lần (1.15%) 4.39 ngày về 1 lần
36127 ngày (25.40%) 143 lần (1.13%) 3.94 ngày về 1 lần
37119 ngày (23.80%) 129 lần (1.08%) 4.20 ngày về 1 lần
38133 ngày (26.60%) 149 lần (1.12%) 3.76 ngày về 1 lần
39117 ngày (23.40%) 134 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
40135 ngày (27.00%) 154 lần (1.14%) 3.70 ngày về 1 lần
41117 ngày (23.40%) 134 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
42133 ngày (26.60%) 159 lần (1.20%) 3.76 ngày về 1 lần
43139 ngày (27.80%) 154 lần (1.11%) 3.60 ngày về 1 lần
44121 ngày (24.20%) 138 lần (1.14%) 4.13 ngày về 1 lần
4592 ngày (18.40%) 106 lần (1.15%) 5.43 ngày về 1 lần
46134 ngày (26.80%) 149 lần (1.11%) 3.73 ngày về 1 lần
47104 ngày (20.80%) 121 lần (1.16%) 4.81 ngày về 1 lần
48125 ngày (25.00%) 144 lần (1.15%) 4.00 ngày về 1 lần
49114 ngày (22.80%) 140 lần (1.23%) 4.39 ngày về 1 lần
50126 ngày (25.20%) 142 lần (1.13%) 3.97 ngày về 1 lần
51120 ngày (24.00%) 132 lần (1.10%) 4.17 ngày về 1 lần
52120 ngày (24.00%) 133 lần (1.11%) 4.17 ngày về 1 lần
53117 ngày (23.40%) 134 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
54118 ngày (23.60%) 136 lần (1.15%) 4.24 ngày về 1 lần
55127 ngày (25.40%) 146 lần (1.15%) 3.94 ngày về 1 lần
56126 ngày (25.20%) 144 lần (1.14%) 3.97 ngày về 1 lần
57126 ngày (25.20%) 147 lần (1.17%) 3.97 ngày về 1 lần
58122 ngày (24.40%) 131 lần (1.07%) 4.10 ngày về 1 lần
59112 ngày (22.40%) 131 lần (1.17%) 4.46 ngày về 1 lần
60123 ngày (24.60%) 144 lần (1.17%) 4.07 ngày về 1 lần
61117 ngày (23.40%) 132 lần (1.13%) 4.27 ngày về 1 lần
62125 ngày (25.00%) 145 lần (1.16%) 4.00 ngày về 1 lần
6399 ngày (19.80%) 107 lần (1.08%) 5.05 ngày về 1 lần
64132 ngày (26.40%) 148 lần (1.12%) 3.79 ngày về 1 lần
65115 ngày (23.00%) 129 lần (1.12%) 4.35 ngày về 1 lần
66133 ngày (26.60%) 149 lần (1.12%) 3.76 ngày về 1 lần
67129 ngày (25.80%) 143 lần (1.11%) 3.88 ngày về 1 lần
68121 ngày (24.20%) 137 lần (1.13%) 4.13 ngày về 1 lần
69104 ngày (20.80%) 119 lần (1.14%) 4.81 ngày về 1 lần
70136 ngày (27.20%) 153 lần (1.13%) 3.68 ngày về 1 lần
71119 ngày (23.80%) 134 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần
72128 ngày (25.60%) 143 lần (1.12%) 3.91 ngày về 1 lần
73102 ngày (20.40%) 117 lần (1.15%) 4.90 ngày về 1 lần
74130 ngày (26.00%) 146 lần (1.12%) 3.85 ngày về 1 lần
75113 ngày (22.60%) 121 lần (1.07%) 4.42 ngày về 1 lần
76116 ngày (23.20%) 125 lần (1.08%) 4.31 ngày về 1 lần
77112 ngày (22.40%) 125 lần (1.12%) 4.46 ngày về 1 lần
78114 ngày (22.80%) 134 lần (1.18%) 4.39 ngày về 1 lần
79125 ngày (25.00%) 141 lần (1.13%) 4.00 ngày về 1 lần
80112 ngày (22.40%) 124 lần (1.11%) 4.46 ngày về 1 lần
81101 ngày (20.20%) 111 lần (1.10%) 4.95 ngày về 1 lần
82114 ngày (22.80%) 129 lần (1.13%) 4.39 ngày về 1 lần
83117 ngày (23.40%) 132 lần (1.13%) 4.27 ngày về 1 lần
84116 ngày (23.20%) 136 lần (1.17%) 4.31 ngày về 1 lần
85111 ngày (22.20%) 125 lần (1.13%) 4.50 ngày về 1 lần
86107 ngày (21.40%) 125 lần (1.17%) 4.67 ngày về 1 lần
87118 ngày (23.60%) 138 lần (1.17%) 4.24 ngày về 1 lần
88113 ngày (22.60%) 131 lần (1.16%) 4.42 ngày về 1 lần
89113 ngày (22.60%) 125 lần (1.11%) 4.42 ngày về 1 lần
90122 ngày (24.40%) 140 lần (1.15%) 4.10 ngày về 1 lần
91133 ngày (26.60%) 152 lần (1.14%) 3.76 ngày về 1 lần
92138 ngày (27.60%) 159 lần (1.15%) 3.62 ngày về 1 lần
93120 ngày (24.00%) 137 lần (1.14%) 4.17 ngày về 1 lần
94113 ngày (22.60%) 130 lần (1.15%) 4.42 ngày về 1 lần
95132 ngày (26.40%) 147 lần (1.11%) 3.79 ngày về 1 lần
96137 ngày (27.40%) 150 lần (1.09%) 3.65 ngày về 1 lần
97112 ngày (22.40%) 130 lần (1.16%) 4.46 ngày về 1 lần
98102 ngày (20.40%) 112 lần (1.10%) 4.90 ngày về 1 lần
99114 ngày (22.80%) 131 lần (1.15%) 4.39 ngày về 1 lần
mu88
mu88
XĐóng
mu88
X Đóng 
mu88